Nieuws

Update 3 april versoepeling 'Bijzonder uitstel' Belastingdienst - Online aanvragen mogelijk

Goedemorgen allemaal! Een update ten aanzien van de betalingsuitstel procedure bij de Belastingdienst. Deze is per 2-4-2020 versoepeld. Met je DigiD (of via de Belastingdienstportal) kun je "Bijzonder uitstel" aanvragen.  

Wat biedt het online formulier?Met dit formulier kun je in 1 verzoek uitstel aanvragen voor de aanslagen: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffing.

Biedt het formulier ruimte voor de verklaring derde deskundige?Nee. Het formulier is erg summier, je kunt je adresgegevens invullen, je BSN of RSIN, maar je kunt niet eens bepalen voor welke aanslag je uitstel aanvraagt. Je hebt geen idee of en waarvoor je uitstel hebt aangevraagd.

Wat beveelt A-kantoor aan?'Double Dutch' Doe je uitstel aanvraag via het formulier, maar laat ons daarnaast ook de aanvraag per brief sturen, zodat uw aanvraag met zekerheid compleet is en u optimaal bent voorbereid. Lees hieronder verder welke bescherming onze brief verder biedt!

Beschikbaar? Hoe ziet dit formulier eruit? Kan ik makkelijk een aanvraag doen? Waar staat hij? Jazeker. In het filmpje hieronder zie je; hoe je digitaal uitstel kunt aanvragen. 

Klik op de blauwe button onder aan de volgende pagina om naar het formulier te gaan: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

Daarnaast komt hij nog beschikbaar in de Belastingdienst portaal. Bij beschikbaar komen verwacht ik hem bij 'overige formulieren' in de rechterkolom in de Belastingdienstportal, waarin we de BTW aangiften doen.

Hoe zit het met de verklaring van een derde deskundige?Het doel van de digitale aanvraag, is snel uitstel kunnen verwerken en verkrijgen. In de berichtgeving rondom de online uitstelprocedure wordt nauwelijks meer gesproken over de derde deskundige. Dat vond ik vreemd, daarom ben ik in de informatiebrief gedoken, welke voor u bijgevoegd is. Hierin valt te lezen dat: 'Voor uitstel van schulden lager dan €20.000 is geen verklaring derde deskundige meer nodig!' We juichen... helaas te vroeg... iets verder valt te lezen dat mag worden volstaan met lichtere informatie. Wat houdt dat dan in? Stukken waaruit blijkt dat deze omzetcijfers zijn gedaald ten opzichte van voorgaande maanden, waardoor betalingsproblemen zijn ontstaan. Een verklaring van ons dat er sprake is van een omzetdaling ten opzichte van de periode ervoor, waardoor liquiditeitsproblemen zijn ontstaan, zou kunnen volstaan. Voor uitstel van schulden hoger dan €20.000 volgen er nog verdere instructies!

Wat biedt format brief A-kantoor, opgesteld in samenwerking met de NOAB?In deze brief zijn behalve de optie meerdere aanslagen ineens in het verzoek op te nemen: nog 3 extra elementen opgenomen, namelijk: 

 1. Het verzoek de betreffende brief tevens aan te merken als verklaring derde deskundige. Zodat u hoogst waarschijnlijk van uw latere bewijslast, ten aanzien het voldoen aan deze voorwaarde bent verlost. 
 2. Het verzoek (voor de BV's) de brief tevens te beschouwen als een betalingsonmacht. Iets wat in het kader van de bestuurlijke aansprakelijkheid prettig is. 
 3. Bijkomend voordeel is, dat zolang de aanvraag in behandeling is, u al uitstel heeft. Mocht het de Belastingdienst niet lukken de schriftelijke verzoeken te behandelen, is er dus sowieso uitstel nog voor jou brief is behandeld. 

Wilt u dat wij u uitstel verzorgen voor bijvoorbeeld de aankomende omzetbelasting? Om uitstel aan te vragen, dienen we eerste de aangifte omzetbelasting in, dan ontvangt u de naheffing. Met het aanslagnummer kunnen we dan vervolgens uitstel aanvragen (we kunnen ook meerdere aanslagnummers in de aanvraag meenemen).
In verband met Corona hebben we dan nog antwoord nodig op de volgende vragen:- Wat was de geschatte omzet per week/per maand?- Wat is de geschatte omzet per week/per maand met Corona?- Hoeveel is dus uw % omzetdaling.- Welke betalingsachterstanden had u al bij de belastingdienst? Graag aanslagnummers, bedragen en briefwisseling meesturen. Indien van toepassing.

Extra deblokkeren G-rekeningNaast het uitstel gaat de Belastingdienst ook soepeler om met de G-rekening. Waar je normaal alleen deblokkering kunt aanvragen bij een overschot. Een procedure die redelijk wat voeten in aarde heeft en bewijslast vergt. Is het nu mogelijk voor bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en een G-rekening gebruiken, het tegoed op de G-rekening te deblokkeren. In de informatiebrief valt te lezen dat een duidelijk instructie op de Belastingdienstsite volgt. We wachten vermoed ik op een uitbreiding van het huidige verzoek formulier. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

Update 3 april aanvraag procedure branche tegemoetkoming €4.000

Inmiddels hebben enkele klanten gevraagd hoe ze de €4.000 branche gerichte tegemoetkoming kunnen aanvragen. Daarnaast is er onduidelijkheid, of er nu wel of geen eHerkenning nodig is. Deze tegemoetkoming vraag je aan bij het RVO.


Als ik de aanvraagprocedure op de site hieronder bekijk, zie ik dat DigiD wel mogelijk is. Uiteraard dus ook even getest. Let op! Als je inlogt en je krijgt de melding je sessie is verlopen, is de site overbelast. Dit heb ik zelf ook al meerdere keren gemerkt.https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagproces/aanvraagprocedure


Hieronder een filmpje over het inloggen en hoe je je aanvraag doet binnen de eLoket omgeving van het RVO. 

Update Corona maatregelen 27 maart

Een nieuwe update zo op de valreep richting het weekend! We wensen jullie een fijn en gezond weekend toe!

Tegemoetkoming voor getroffen branches €4.000

Vanaf vandaag 16:30 zijn de aanvraagpoorten geopend: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Banken geven (onder voorwaarden) 6 maanden uitstel aflossingsverplichting

Nederlandse Vereniging van Banken, waaronder ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Ban en BNG bank, besloten 19 maart kleine ondernemingen die in de kern gezond zijn 6 maanden uitstel te verlenen op de aflossing op lopende leningen. Let op dit betreft dus zakelijke leningen! Kijk wat jou bank voor jou kan doen!

https://www.nvb.nl/nieuws/banken-geven-bedrijven-extra-lucht-half-jaar-uitstel-van-aflossingen/

Pensioensector

De pensioensector geeft aan werkgevers met acute geldproblemen te willen helpen door middel van betalingsregelingen, iets wat voorheen onder omstandigheden ook mogelijk was. Ze richten hun hoop op Den Haag. De huidige wetgeving zou hun te weinig ruimte bieden om bij te kunnen dragen aan ruimere oplossingen. Wordt vervolgd.

Mogelijk tijdelijke stop lokale aanslagen

Het Kabinet is in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de mogelijkheid voorlopig lokale aanslagen voor ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen in te trekken. Hier ging het in het bijzonder om de toeristenbelasting. Wordt vervolgd. Daarnaast gaan Waterschappen coulant om met verzoeken voor uitstel van betaling door ondernemers met financiële problemen, het uitstel geldt dan meestal voor een periode van 3 tot 6 maanden.

Compensatie eigen bijdrage ouders

De betalingen aan de reguliere opvang lopen gewoon door. De overheid compenseert het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart t/m 6 april 2020. Bij langer aanhouden van de situatie zou deze situatie mogelijk worden verlengd. Hoe gebeurt dit? De overheid maakt de compensatie over naar 3.500 kinderopvangorganisaties. Deze kunnen direct aan de ouders het te veel betaalde overmaken. Meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid

Hierover is al een en ander geschreven in eerdere update, voor meer informatie kijk op onze site. De update is het volgende: aanmelding is naar alle waarschijnlijkheid vanaf begin volgende week mogelijk via het UWV. Houdt de volgende site in de gaten: https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx 

Tijdelijk geen huisuitzettingen in de huursector

Minister van Veldhoven (ministerie van Milieu en Wonen), verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen, waren het erover eens dat de coronacrisis niet mag leiden tot huisuitzettingen. Hiermee is 80% van de huurhuizen in Nederland vertegenwoordigd. De minister komt met spoedwetgeving die het mogelijk maakt dat tijdelijke huurcontracten worden verlengd voor een tijdelijke periode tijdens deze crisis. Nu kan een tijdelijk contract alleen worden aangezegd of omgezet in een vast contract. Voor wie is dit maatregel bedoelt? Voor huurders die tegen het einde van de looptijd aanlopen, maar door coronacrisis geen mogelijkheid hebben om een andere woning te vinden. Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/26/geen-huisuitzettingen-en-verlenging-tijdelijke-huurcontracten

Koningsdag op 31 augustus??

Een groep ondernemers is een actie gestart om Koningsdag op 31 augustus plaats te laten vinden. Daar hebben zij naast economische belangen nog een extra onderbouwing voor. Op datum 31 augustus 1885 werd, namelijk ter gelegenheid van de 5e verjaardag van Prinses Wilhelmina de eerste Prinsessendag gevierd, de voorloper van Koningsdag. Aldus een topdag om alsnog Koningsdag te vieren! Meer info: https://www.at5.nl/artikelen/200936/plan-voor-koningsdag-in-augustus-begin-van-een-mooie-tijd

Voorgaande berichten gemist? Kijk dan op: https://a-kantoor.nl/nieuws

Tot slot: Komende dinsdag maakt het kabinet bekend of de huidige maatregelen die 6 april aflopen worden verlengd.  

Update Corona maatregelen 24 maart

Veel vragen die ik krijg gaan over de €4.000 voor getroffen branches en de €1.500 maximale Bbz. Hieronder een korte extra toelichting. Houdt de sites in de gaten en vraag uw tegemoetkoming aan! 

Compensatieregeling getroffen branches - Aanvraag bijna open! De €4.000 voor getroffen branches wordt toegekend door het RVO en betreft een subsidieregeling.Houdt deze site hiervoor goed in de gaten: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatieregeling-getroffen-sectoren 

Aangepaste Bbz - Aanvraag geopendDe maximale 1.500 die je kunt krijgen via de aangepaste Bbz regeling is via de gemeente aan te vragen. Voor Gemeente Utrecht is deze al digitaal aan te vragen met uw DigiD!Voor Gemeente Utrecht: https://pki.utrecht.nl/Loket/product/de1d48353dcaa066fc3a0676800a3507

Info op een rijtje in de sheets van van de week: https://a-kantoor.nl/public/files/attachments/30/sheets.pdf

Update Corona maatregelen 20 maart

Aangezien de maatregelen elkaar in een vlot tempo opvolgen en wijzigen, hebben we een nieuwe update samengesteld. Dit keer in de vorm van powerpoint-sheets per onderwerp.

Daarnaast zijn is per onderwerp een update video beschikbaar op ons youtube-kanaal! We wensen een ieder veel sterkte in ondernemerschap en gezondheid!

Onderstaand de video's (de kwaliteit van de camera is laag)

Aangepaste Bbz

Maatregelen Belastingdienst

https://www.youtube.com/watch?v=D88VXdDZwBk&feature=youtu.be

Cashflowproblematiek / Leningsfaciliteiten

https://www.youtube.com/watch?v=Wh0R8NnMJy4&feature=youtu.be 

Tegemoetkoming in de loonlast

https://www.youtube.com/watch?v=Ld_FfSSwOMg&feature=youtu.be

Geplaatst 22 maart 2020

Update Corona maatregelen 18 maart

Een kleine update nu de regelingen voor de ondernemer in een rap tempo veranderen.

Inkomen onder het bestaandsminimum 

Vanaf 17 maart kan de aangepaste Bbz (Besluit bijstandsverlinging Zelfstandigen) worden aangevraagd. De regeling is aangepast: de procedure is van 13 weken naar 4 weken verkort, geen partnertoets, geen vermogenstoets, het is geen krediet maar een uitkering en hoeft dus niet te worden terugbetaald. Waar vraag je deze aan? Bij de gemeente. Houdt de site van jou gemeente in de gaten, niet elke gemeente is al klaar met de inrichting van deze regeling!

Cashflowproblemen

Je merkt dat je wacht op debiteuren om je verplichtingen te voldoen en vult dus het ene gat met het ander, als één van de 2 partijen niet meewerkt, zit je financieel klem en kun je de dagelijkse bedrijfsvoering niet bekostigen, waardoor de cashflow verder verslechterd. Zorg dat je de signalen op tijd merkt en onderneem actie!

Corona Korting

BMKB-regeling aangepast

Inmiddels is het borgstellingskrediet ook voor de ZZP-er beschikbaar en is deze verruimd van 50% naar 75%. Dit houdt in dat de bank 25% meer dekking krijgt van de overheid. En je dus meer geld kunt lenen. 

De looptijd en rente liggen uiteraard per bank verschillend, leningen zijn nu eenmaal maatwerk, afgestemd op de specifieke risico’s die de bank loopt ten aanzien van de onderneming en de ondernemer. Elke bank heeft andere maatstaven en zullen dus andere voorwaarden hebben.

Hoe aanvragen? Financiers vragen aan, mits je voldoet aan de voorwaarden, de BMKB-regeling aan bij het RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). Uitvoeringsorganisatie van Economische Zaken en klimaat ofwel Den Haag.

Vergelijk jij verzekeringen? Vergelijk dan ook banken en sluit een voor jou gunstig en passend krediet! We denken graag met je mee en geven wat tips waar je op kunt letten! 

1 Financieringsaanvraag digitaal uitzetten bij meerdere partijen 

Daarnaast hebben we beschikking over capsearch  een platform wat ons in staat stelt, één digitale financieringsaanvraag in te dienen bij meerdere banken tegelijkertijd. Bij dit aanvraagproces is ook ruimte voor jou specifieke risico’s en wensen, zodat we kunnen vergelijken en kijken welke bank/financier bij jou voorkeuren past! Voordelen daarnaast zijn een snelle doorlooptijd en inzicht in het verloop van uw aanvraag. Hieronder ziet u welke financiers inmiddels zijn aangesloten bij Capsearch en de verschillende financieringsvormen! Nieuwsgierig? Laat het ons weten! 


 

Werktijdverkorting vervallen

In de plek komt Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid! Deze kun je aanvragen bij het UWV maar is nog niet beschikbaar. Het betreft een tegemoetkoming in de loonkosten, waarbij wordt gewerkt met voorschotten! Voorschot bedraagt 80% van de verwachte tegemoetkoming. Hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling en is maximaal 90% van de loonsom.

Voorwaarden:

 • Je stemt overeen dat je geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvraagt in de periode dat je tegemoetkomingen ontvangt.
 • Er is minimaal 20% omzet verlies (dus niet meer gebonden verdienkracht personeel).
 • Omzetdaling vanaf 1 maart 2020!
 • De aanvraag geldt voor 3 maanden (eenmalig verlengen met 3 maanden is mogelijk).
 • Nu ook voor nul-urencontracten en oproepkrachten!

Strategisch ondernemen, is elkaars krachten benutten!

Ondernemers kunnen elkaar helpen! Elkaar strategisch helpen in tijden van crisis (maar ook daarbuiten), loont! Uiteraard hoef je je verdienmodel niet prijs te geven. Maar sparren over problemen, je zorgen delen en aangeven wat je nodig hebt, kan helpen! Als ondernemer zijn we vindingrijk, risico bereid en moeten we omgaan met veranderingen, hoe veel te meer kunnen ondernemers dus samen bereiken! Als er dus zaken zijn waar jullie mee zitten, laat het weten!We spreken dagelijks veel ondernemers, mogelijk is het spreekwoordelijke wiel voor jou probleem of zorg al uitgevonden. Daarnaast kunnen we ondernemers met elkaar in contact brengen waar daar behoefte aan is. We denken graag mee zodat jullie de concurrentiepositie in de markt kunnen verstevigen!

Voor Q&A’s en het op hoogte blijven van wijzigingen in het Noodfonds: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Op de hoogte blijven van BMKB-regeling:

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/coronavirus-verruimde-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-open

Geplaatst 18 maart 2020

AVG A-kantoor weet er raad mee!

Het is bijna niet te missen. Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Vanaf deze datum geldt voor de gehele EU dezelfde privacywetgeving. Wat houdt deze verordening in? en Wat betekent dit voor u?

AVG kort samengevat

Voor de AVG is het van belang dat de verwerker maatregelen neemt om de veiligheid van de te verwerken Persoonsgegevens binnen verschillende opslagvormen te waarborgen.

Waarbij de verwerker de partij is die Persoonsgegevens verzameld, opvraagt, vastlegt, bewaard, wijzigt, raadpleegt, gebruikt, verstrekt door middel van doorzending, verspreid, vernietigd, afschermt of in enige vorm ter beschikking stelt. A-kantoor is voor haar klanten verwerker.

Implementatie van de AVG bij A-kantoor

Wat hebben wij gedaan om de veiligheid van onze opslagvormen waarin uw Persoonsgegevens worden opgeslagen te waarborgen?

 1. Wij hebben per dienst bekeken met welk doel wij voor u Persoonsgegevens verwerken, welke Persoonsgegevens dit zijn, waarin wij deze gegevens opslaan en hoe wij deze opslagvormen beveiligen.
 2. Binnen ons kantoor is tevens een coördinator aangesteld bij wie u terecht kunt voor vragen ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens.
 3. Ontwikkeling van de procedure van melding bij datalekken.
 4. Vastlegging van wederzijdse rechten en plichten.
 5. Ontwikkeling van de Tool: ‘Hulp bij AVG implementatie’.

Het geheel hiervan is opgenomen in onze ‘Privacyverklaring’ en de ‘Verwerkersovereenkomst’. Voor de ‘Privacyverklaring’, ‘Verwerkersovereenkomst’ en de tool: ‘Hulp bij AVG implementatie’, gebruik de link onder dit bericht. Deze documenten zijn onderdeel van de vernieuwde opdrachtbevestiging welke wij met u zullen sluiten. 

https://a-kantoor.nl/public/files/attachments/28/tool_hulp_bij_avg_implementatie.pdf

Geplaatst 23-5-2018

A-kantoor NOAB-gecertificeerd!

Ongeveer 1000 kantoren zijn aangesloten, en nú ook A-kantoor. Na vele formaliteiten vond in november 2017 een grondige inspectie plaats. In december kregen we het verlossende bericht, we zijn gecertificeerd! En wat betekend dit voor u? Dat we voldoen aan een zwaar pakket van eisen, getoetst door een onafhankelijke commissie. Een keurmerk dat wordt erkend door banken, de belastingdienst en de overheid. NOAB werkt namelijk nauw samen met deze organisaties. Voor meer informatie bezoek onze NOAB pagina!

certificering

Geplaatst 18-1-2018

Verhuizing A-kantoor

Vrijdag 1 december is het zover, A-kantoor gaat verhuizen!

We hebben gekozen voor locatie 'De stadstuin' te Utrecht. Een inspirerende en groene locatie met een ruim aanbod aan voorzieningen, gevestigd aan de rand van Nieuwegein. Verder is de locatie goed bereikbaar. Er is een ruim gratis parkeeraanbod en het openbaar vervoer is op loopafstand. 

We kijken er naar uit u te ontvangen in onze nieuwe werkomgeving.

Impressie

Geplaatst 22-11-2017

Bedrijfsgegevens

Europalaan 500, (Unit 3.W.4), 3526 KS Utrecht
Tel. 030 - 601 88 00
info@a-kantoor.nl


KvK: 65054008 te Utrecht
BTW nummer: NL855962550B01
Bankrelatie: Rabobank NL91RABO0107287013
www.a-kantoor.nl

Ons volgen op Linked In?

Cecilia Blok

Marcel Koppers

 

A-kantoor