Nieuws

AVG A-kantoor weet er raad mee!

Het is bijna niet te missen. Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Vanaf deze datum geldt voor de gehele EU dezelfde privacywetgeving. Wat houdt deze verordening in? en Wat betekent dit voor u?

AVG kort samengevat

Voor de AVG is het van belang dat de verwerker maatregelen neemt om de veiligheid van de te verwerken Persoonsgegevens binnen verschillende opslagvormen te waarborgen.

Waarbij de verwerker de partij is die Persoonsgegevens verzameld, opvraagt, vastlegt, bewaard, wijzigt, raadpleegt, gebruikt, verstrekt door middel van doorzending, verspreid, vernietigd, afschermt of in enige vorm ter beschikking stelt. A-kantoor is voor haar klanten verwerker.

Implementatie van de AVG bij A-kantoor

Wat hebben wij gedaan om de veiligheid van onze opslagvormen waarin uw Persoonsgegevens worden opgeslagen te waarborgen?

  1. Wij hebben per dienst bekeken met welk doel wij voor u Persoonsgegevens verwerken, welke Persoonsgegevens dit zijn, waarin wij deze gegevens opslaan en hoe wij deze opslagvormen beveiligen.
  2. Binnen ons kantoor is tevens een coördinator aangesteld bij wie u terecht kunt voor vragen ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens.
  3. Ontwikkeling van de procedure van melding bij datalekken.
  4. Vastlegging van wederzijdse rechten en plichten.
  5. Ontwikkeling van de Tool: ‘Hulp bij AVG implementatie’.

Het geheel hiervan is opgenomen in onze ‘Privacyverklaring’ en de ‘Verwerkersovereenkomst’. Voor de ‘Privacyverklaring’, ‘Verwerkersovereenkomst’ en de tool: ‘Hulp bij AVG implementatie’, gebruik de link onder dit bericht. Deze documenten zijn onderdeel van de vernieuwde opdrachtbevestiging welke wij met u zullen sluiten. 

https://a-kantoor.nl/public/files/attachments/28/tool_hulp_bij_avg_implementatie.pdf

Geplaatst 23-5-2018

A-kantoor en InformerOnline

Overal en altijd inzicht in uw boekhouding? Versturen van bonnen en facturen per smartphone? 

Sinds kort werkt A-kantoor ook met InformerOnline. Een dynamisch boekhoudprogramma die u helpt snel op ontwikkelingen en kansen in te spelen. Naast het sturen van bonnen en facturen met de InformerApp, biedt InformerOnline de mogelijkheid zelf te factureren, bankbestanden in te lezen en direct te koppelen aan uw facturen. Nieuwsgierig geworden bekijk de demo en/of de website! https://www.informer.nl/online-boekhouden/prijzen/

Geplaats 7-4-2018

A-kantoor NOAB-gecertificeerd!

Ongeveer 1000 kantoren zijn aangesloten, en nú ook A-kantoor. Na vele formaliteiten vond in november 2017 een grondige inspectie plaats. In december kregen we het verlossende bericht, we zijn gecertificeerd! En wat betekend dit voor u? Dat we voldoen aan een zwaar pakket van eisen, getoetst door een onafhankelijke commissie. Een keurmerk dat wordt erkend door banken, de belastingdienst en de overheid. NOAB werkt namelijk nauw samen met deze organisaties. Voor meer informatie bezoek onze NOAB pagina!

certificering

Geplaatst 18-1-2018

Verhuizing A-kantoor

Vrijdag 1 december is het zover, A-kantoor gaat verhuizen!

We hebben gekozen voor locatie 'De stadstuin' te Utrecht. Een inspirerende en groene locatie met een ruim aanbod aan voorzieningen, gevestigd aan de rand van Nieuwegein. Verder is de locatie goed bereikbaar. Er is een ruim gratis parkeeraanbod en het openbaar vervoer is op loopafstand. 

We kijken er naar uit u te ontvangen in onze nieuwe werkomgeving.

Impressie

Geplaatst 22-11-2017

Pagina 1 van 1

Contact informatie

Europalaan 500, (Unit 3.W.4), 3526 KS Utrecht  

Tel: 030 - 601 88 00

info@a-kantoor.nl

Map

Route

Google Maps