Update Corona 23 januari

Het is zaterdagochtend, een mooi moment om te kijken wat het aangevulde steunpakket u brengt.
We hebben getracht in deze update een overzicht te geven van de laatste ontwikkelingen, mocht u vragen hebben, horen we het graag!
NOW
Vergoeding voor Q1 2021 wordt verhoogd van 80% naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10%.
Aanvragen is mogelijk vanaf 15 februari 2021.
Uitstel Belastingdienst
De mogelijkheid om ‘uitstel van betaling’ en ‘verlening’ aan te vragen is verlengd tot juli 2021. De datum waarop moet worden gestart met terugbetalen wordt 1 oktober 2021.
Dit was eerst vanaf januari een automatisch ingaande betalingsregeling van 36 maanden.
Waarmee kan ik u helpen? .. Graag het Time-out Arrangement…  
In de trend van “leuker kunnen we het niet maken”, heeft de Belastingdienst iets nieuws bedacht. De naam is wat onhandig of juist slim gekozen. Dit arrangement is natuurlijk geen echt arrangement, maar een mogelijkheid naast de aanwezige uitstel opties maatwerk oplossingen te bieden bij betalingsproblemen.
Gelukkig is dit niet nieuw. Er was altijd al ruimte voor een betalingsvoorstel om achterstanden in te lopen, het verschil is, dat ze er nu meer mensen op hebben zitten.
A-kantoor heeft al meerdere ondernemers/klanten geholpen aan een betalingsregeling met de Belastingdienst. Het gaat hier om achterstanden die hun oorsprong voor Corona vinden. Mocht u hulp nodig hebben, neem contact met ons op, we hebben nauw contact met de intermediair en invordering afdeling van de Belastingdienst, zodat we snel kunnen schakelen.
Thuiswerken aantrekkelijker maken voor de werkgever
Belastingdienst wil meer vergoedingen via de werkkostenregeling gaan toestaan. Er wordt gesproken over thuiswerkkosten (exacte invulling nog onbekend).
Daarnaast het onbelast vergoeden van reiskosten tot 1 april.
Urencriterium in coronatijd
Versoepeld tot 1 juli 2021.
Belastingdienst zegt hierover: “Door de coronacrisis kunt u hier in 2020 misschien niet aan voldoen. En dan zou u niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten. Om dit risico te beperken, geldt er een goedkeuring voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020. U mag er in die periode van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan”.
 
BTW nul-tarief voor mondkapjes
Verlengt tot 1 juli 2021.
Tegemoetkoming voor Vaste Lasten wordt beperkt opengesteld voor starters
Veel starters ervaarde dat deze regeling en overigens veel andere regelingen geen toegang voor hen bood.
Dit omdat er veelal een cijfervergelijk is met een vergelijkbare periode in het verleden die er of niet is, of een aanloopperiode betreft waarvan de resultaten uiteraard lager liggen,
zodat ze geen aanspraak kunnen maken op steun. De vraag is of dit pech is, of de overheid deze categorie ondernemers minder levensvatbaar inschat en om deze reden haar geld liever elders inzet.
De herinrichting van de TVL voor deze categorie ondernemers: gestart tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020, vergt wat tijd. Daarnaast is men er nog niet uit. Doel is regulier TVL Q1 open te stellen voor starters, echter TVL Q2 niet, hiervoor wil men een aparte startersregeling.
De vraag is of het uiteindelijk niet 2 startersregelingen zullen worden. Toch komt de hulp voor deze categorie redelijk laat.
Q1 loopt immers maart pas ten einde en men verwacht mei pas de aanvraag tool beschikbaar te kunnen stellen. Dit is uiteraard wat laat.
Gezien de afwachtende houding in de eerste plaats, vermoed ik dat dit precies de bedoeling is.
Nu moeten we realistisch zijn, het steunpakket is ook duur en het zijn zware tijden. Deze regeling bijvoorbeeld kost 55-70 miljoen per kwartaal.
Verhoging vergoeding TVL
Daarnaast worden de subsidie % van de TVL verhoogd naar 85%, waar dit eerder omzetverlies gerelateerd was. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/verhoging-subsidiepercentage-tvl
Voorraadvergoeding voor de detailhandel
Door het verlengen van de lockdown zit de detailhandel veelal met oude (incourante) voorraden. Om de detailhandel tegemoet te komen wordt
er in de TVL Q1 een extra opslag ingebakken van 21%. Om te zien of uw SBI erbij is, en hoe aan te vragen:
Let op! Je kunt nu nog niet zien wat deze veranderingen voor jou SBI precies betekenen, het enige wat we nu hebben is het vergelijkingsoverzicht hieronder
en geduld totdat de subsidieregelingen zijn uitgedacht, de Europese Commissie de voorstellen heeft goedgekeurd en de tools zijn aangepast. De verwachting is mei!