Update Corona 6 oktober

Aangezien er toch alweer wat zaken zijn veranderd in de maatregelen, een update in de BTW maand.
NOW 3
Algemeen
Zoals bij velen bekend is het Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid bedoelt om werkgevers die door corona te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Om zo werknemers met vaste en flexibele contracten aan het werk te houden. Waar het omzetverlies 2020 minimaal 20% moest zijn wordt dit vanaf januari 30%. Vanaf 7 oktober kan overigens de definitieve berekening van de tegemoetkoming over de eerste aanvraagperiode worden aangevraagd.
Wanneer aan te vragen?
NOW 2 is inmiddels niet meer aan te vragen. Vanaf 16 november is NOW 3 aan te vragen.
Tijdvakken
NOW 3 betreft de periode 1 oktober 2020 tot en met juni 2021.
En bestaat uit 3 blokken van 3 maanden.
Wat verandert er in de voorwaarden ten opzichte van NOW 2?
– Werkgevers die werknemers ontslaan zonder zich in te spannen voor re-integratie naar nieuw werk, krijgen een inkorting van 5% op hun uitkering (in plaats van de ontslagboete).
– Minimale omzetdaling van 20% naar 30%.
– De vergoeding wordt verlaagd. Waar het eerst max 90% van de loonsom bedroeg, wordt dit 1 oktober tot en met 31 december 2020 80% en in 1 januari 2021 tot en met 31 maart 70% en 1 april tot en met 30 juni 60%.
TOZO 3
Algemeen
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is bedoeld als steunpakket voor levensonderhoud en bedrijfskrediet en gebaseerd op de Bbz (bijstand). Regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Gaat hier om ZZP-‘ers maar ook de DGA.
Wat zijn de voorwaarden: (lees voor onderneming de IB-onderneming)
– Het huishoudinkomen komt onder het sociaal minimum en/of er is bedrijfskrediet nodig om liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden (inkomen van partner wordt meegeteld);
– Leeftijd tussen 18 en AOW gerechtigde leeftijd;
– U bent Nederlander of gelijkgesteld;
– U woont in Nederland;
– Uw bedrijf is gevestigd in Nederland;
– Uw bedrijf is bedrijfseconomisch nog actief;
– Uw onderneming is vóór 17 maart 2020 gestart en ingeschreven bij de KVK;
– U voldoet aan het urencriterium;
– Indien u DGA bent, bezit u meer dan 50% van de aandelen;
– Er is geen verzoek ingediend voor surseance van betaling of faillietverklaring;
– Maximum aan te vragen bedrijfskrediet is €10.157.
Wilt u weten of u in aanmerking komt en hoe het bij u gemeente werkt? Zie: https://krijgiktozo.nl/
Tegemoetkoming Vaste Lasten
Vervolg op de TOGS-regeling (Tegemoetkoming getroffen sectoren). Deze regeling is slechts voor een selectie aan branches en aan te vragen bij het RVO.
Is bedoeld voor bedrijven die moeite hebben vaste lasten te voldoen, door noodgedwongen sluiting of inperkende maatregelen door de overheid.
Let op vanaf januari zal het minimale omzetverlies stapsgewijs worden opgebouwd. Nu is dit 30%, het is nog onbekend wat de stappen zullen zijn.
Wil je weten of jij in aanmerking komt? Zie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool
Zie ook voor aanvullende info en voorwaarden (en video): https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
Uitstel Belastingdienst
De Belastingdienst biedt diegene die bijzonder uitstel vroegen een betalingsregeling van 36 maanden (voorheen was gezegd 24 maanden), vanaf 1 juli 2021 moet in ieder geval gestart worden met terugbetalen op aanslagen met betaaldatum in 2020. Let op de loonheffing december heeft betaaldatum in 2021. Alle uitstellen aangevraagd tot en met oktober gaan mee voor deze regeling. (Let op voor BTW Q3 2020 kan dus wel bijzonder uitstel worden aangevraagd!) Om november te betrekken moet verlenging van het uitstel worden aangevraagd. Diegene die een schuld hebben waarop deze regeling betrekking heeft krijgen hierover bericht en in januari een saldo-overzicht.
UBO
Algemeen
Sinds 27 september 2020 moeten organisaties UBO’s inschrijven.
Een UBO is de persoon die uiteindelijk eigenaar of zeggenschap over de organisatie heeft. Het gaat hier om mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een BV of 25% of meer eigendomsbelang hebben in een VOF of Maatschap.
Het inschrijven in het UBO-register heeft tot doel het inzicht in de organisatie te verbeteren om te voorkomen dat het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld wordt gebruikt. Ben je geen UBO meer dien je je binnen 7 dagen uit te schrijven, door opgave te doen.
Wil je weten hoe je je inschrijft en welke gegevens je nodig hebt? Wil je weten of je wel een plicht hebt? : 
Wil je het direct regelen? 
Welke gegevens worden openbaar?
Via de KVK kan een uittreksel uit het UBO-register worden opgevraagd door derden. De volgende gegevens zijn inzichtelijk:
– geboortemaand en jaar;
– nationaliteit;
– woonland;
– de aard en omvang van het belang.
Verdere gegevens zijn slechts inzichtelijk voor bevoegde autoriteiten, zoals Openbaar Ministerie.
Deze update is opgesteld door Cecilia Blok en Marcel Koppers. De maatregelen (waaronder de voorwaarden) kunnen op korte termijn wijzigen.
Van belang is om informatie van het betreffende overheidsorgaan te blijven volgen. Met deze reden plaatsen we ook verwijzingen in onze updates.
Mocht je naar aanleiding van de update vragen hebben horen we het graag.