Update Corona maatregelen 27 maart

Een nieuwe update zo op de valreep richting het weekend! We wensen jullie een fijn en gezond weekend toe!

Tegemoetkoming voor getroffen branches €4.000

Vanaf vandaag 16:30 zijn de aanvraagpoorten geopend: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Banken geven (onder voorwaarden) 6 maanden uitstel aflossingsverplichting

Nederlandse Vereniging van Banken, waaronder ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Ban en BNG bank, besloten 19 maart kleine ondernemingen die in de kern gezond zijn 6 maanden uitstel te verlenen op de aflossing op lopende leningen. Let op dit betreft dus zakelijke leningen! Kijk wat jou bank voor jou kan doen!

https://www.nvb.nl/nieuws/banken-geven-bedrijven-extra-lucht-half-jaar-uitstel-van-aflossingen/

Pensioensector

De pensioensector geeft aan werkgevers met acute geldproblemen te willen helpen door middel van betalingsregelingen, iets wat voorheen onder omstandigheden ook mogelijk was. Ze richten hun hoop op Den Haag. De huidige wetgeving zou hun te weinig ruimte bieden om bij te kunnen dragen aan ruimere oplossingen. Wordt vervolgd.

Mogelijk tijdelijke stop lokale aanslagen

Het Kabinet is in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de mogelijkheid voorlopig lokale aanslagen voor ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen in te trekken. Hier ging het in het bijzonder om de toeristenbelasting. Wordt vervolgd. Daarnaast gaan Waterschappen coulant om met verzoeken voor uitstel van betaling door ondernemers met financiële problemen, het uitstel geldt dan meestal voor een periode van 3 tot 6 maanden.

Compensatie eigen bijdrage ouders

De betalingen aan de reguliere opvang lopen gewoon door. De overheid compenseert het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart t/m 6 april 2020. Bij langer aanhouden van de situatie zou deze situatie mogelijk worden verlengd. Hoe gebeurt dit? De overheid maakt de compensatie over naar 3.500 kinderopvangorganisaties. Deze kunnen direct aan de ouders het te veel betaalde overmaken. Meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid

Hierover is al een en ander geschreven in eerdere update, voor meer informatie kijk op onze site. De update is het volgende: aanmelding is naar alle waarschijnlijkheid vanaf begin volgende week mogelijk via het UWV. Houdt de volgende site in de gaten: https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx

Tijdelijk geen huisuitzettingen in de huursector

Minister van Veldhoven (ministerie van Milieu en Wonen), verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen, waren het erover eens dat de coronacrisis niet mag leiden tot huisuitzettingen. Hiermee is 80% van de huurhuizen in Nederland vertegenwoordigd. De minister komt met spoedwetgeving die het mogelijk maakt dat tijdelijke huurcontracten worden verlengd voor een tijdelijke periode tijdens deze crisis. Nu kan een tijdelijk contract alleen worden aangezegd of omgezet in een vast contract. Voor wie is dit maatregel bedoelt? Voor huurders die tegen het einde van de looptijd aanlopen, maar door coronacrisis geen mogelijkheid hebben om een andere woning te vinden. Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/26/geen-huisuitzettingen-en-verlenging-tijdelijke-huurcontracten

Koningsdag op 31 augustus??

Een groep ondernemers is een actie gestart om Koningsdag op 31 augustus plaats te laten vinden. Daar hebben zij naast economische belangen nog een extra onderbouwing voor. Op datum 31 augustus 1885 werd, namelijk ter gelegenheid van de 5e verjaardag van Prinses Wilhelmina de eerste Prinsessendag gevierd, de voorloper van Koningsdag. Aldus een topdag om alsnog Koningsdag te vieren! Meer info: https://www.at5.nl/artikelen/200936/plan-voor-koningsdag-in-augustus-begin-van-een-mooie-tijd

Voorgaande berichten gemist? Kijk dan op: https://a-kantoor.nl/nieuws

Tot slot: Komende dinsdag maakt het kabinet bekend of de huidige maatregelen die 6 april aflopen worden verlengd.