Update Corona 8 december

Om te beginnen wensen wij jullie een fijne feestmaand. Het was een creatief jaar met veel uitdagingen en het lijkt erop dat 2021 niet veel anders begint. Zo loopt steunpakket 3 immers tot 21 juni 2021. Wij kijken met een goed gevoel terug op 2020, Corona heeft ons veel nieuwe inzichten gegeven in het ondernemerschap. Zo biedt gebruik maken van elkaars expertise kansen en nieuwe inzichten. Daarnaast is het videobellen in sommige gevallen een leuke extra tool. Maar blijkt toch ook wel dat we elkaar graag real-time zien!
Huishoudelijke mededelingen
Uiteraard is dit niet onze jaarafsluiter, we sluiten immers altijd af met de NIEUWJAARSTIPS en een KERSTGROET.
Deze krijgt u half december per mail. Daarnaast sluiten we het jaar, zoals gebruikelijk af met 2 weken vakantie. Deze valt dit jaar van 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021.
De UPDATE
Hieronder een kleine update per onderwerp. Wie weet zit er wat nuttigs voor u bij!
Tegemoetkoming vaste lasten
Eerder was er de eenmalige tegemoetkoming voor getroffen branches à €4.000.
Tot 21 juni 2020 is een tegemoetkoming in de vaste lasten opengesteld voor een ruimere groep aan SBI-codes.
Sinds 25 november is deze aan te vragen bij het RVO. Let op het RVO geeft aan dat het 8 weken kan duren voor uw aanvraag is goedgekeurd.
Voor 2 perioden: 
– Juni t/m sept
– Q4 2020
Voorwaarden: 
– min 30% omzetverlies (Q4 2020 t.o.v. Q4 2019).
– uw vaste lasten zijn minimaal €4.000 (hiervoor wordt gekeken naar het gemiddelde aan vaste lasten in uw branche, dus niet uw werkelijke vaste lasten).
Via de volgende tool kun je snel checken door jou KVK en SBI-code in te vullen of jij tot deze groep behoort: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool
Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 
Formule: Normale omzet X % omzet verlies X % vaste lasten door RVO bepaald X 50% (let op 80% voorschot).
Voor horeca en evenementenbranche is er een extra opslag.
De tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van de vaste lasten. Helaas gaat het hier niet om uw vaste lasten, maar een % dat in uw branche gebruikelijk wordt geacht.
Het RVO heeft dus bepaalt wat deze variabele is voor jou SBI-code.
Het minimum aan vergoeding is €750 en het maximum is €90.000. Je krijgt 80% van hetgeen je toekomt als voorschot.
Bijzonder uitstel Belastingdienst
De Belastingschuld door het gevraagde uitstel kan in 36 maanden worden terugbetaald vanaf 2021. Hierover ontvangt u t.z.t. nog een brief van de Belastingdienst.
1 Oktober liep de mogelijkheid tot bijzonder uitstel en het verlengen af.  Waardoor omzetbelasting Q3 en loonheffing september nog net mee konden.
TOZO 4 
Betreft de periode 1 april tot en met eind juni. Hierover wordt pas begin januari uitspraak gedaan. Ook voor deze geldt weer dat deze wordt uitgevoerd door uw gemeente.
Wilt u info over TOZO 3, zie dan voorgaande update, maar vooral de voorwaarden op de site van uw eigen gemeente.
NOW 3 
In de voorgaande update schreven we al het een en ander over NOW 3. Deze loopt van 1 oktober tot 1 juli en kent 3 tijdvakken. Bij NOW 3 merk je een duidelijk verschil met NOW 1 en NOW 2. Zo is de inspanningsverplichting om personeel aan het werk te houden of om te scholen, belangrijker geworden. Er worden meerdere voorwaarden gesteld, waarmee je akkoord dient te gaan alvorens je de aanvraag kunt afronden.
Let wel vanaf 1 januari moet het omzetverlies minimaal 30% zijn, terwijl dit voorheen 20% was. Q3 is met terugwerkende kracht aan te vragen sinds 16 november 2020 tot 13 december 2020!
Derdenverklaring ten behoeve van NOW
Inmiddels is voor NOW 1 de definitieve berekeningsronde aangebroken. Bij een subsidie van €25.000 of meer moet een derdenverklaring worden opgesteld. Aangezien we NOAB gecertificeerd zijn hebben wij deze bevoegdheid. Plan dit niet te krap! De verklaring vraagt van ons: een onderzoek, een overleg en een losse opdrachtbevestiging.